tłumaczenie

English
Polski

piątek, 13 września 2013

Wizyta przygotowawcza/ Preliminary visit

W dniach od 10 do 12 września, w Opolu odbyła się wizyta przygotowawcza projektu "HOP 4 Health", z akcji 1.1 w ramach Programu "Młodzież w działaniu". Celem wizyty było ustalenie szczegółów wymiany młodzieży, która odbędzie się w październiku tego roku. Partnerami wymiany są organizacje pozarządowe z Czech, Litwy i Słowacji. Podczas wizyty omówiliśmy z liderami szczegółowo harmonogram wymiany oraz byliśmy otwarci na sugestie z ich strony. Ustaliliśmy także rodzaje aktywności, w jakie włączeni będą uczestnicy podczas projektu. Wizyta była bardzo owocna, a nasze wspaniałe Opole zachwyciło gości. Już wkrótce odbędzie się wymiana, na co nie możemy się już doczekać!
From 10th till 12th of Septermber in Opole 2013 took place a preliminary visit to the project "HOP 4 Health", from the 1.1 Action within the framework of the "Youth in Action" programme. The purpose of the visit was to set the appropriate details of youth exchanges, that will be held in October this year. Exchange partners are NGOs from the Czech Republic, Lithuania and Slovakia. During the visit, the leaders discussed in detail the schedule of the exchange and we were open to suggestions from them. We have established the types of activities in which participants will be involved during the project. The visit was very successful, and our wonderful Opole delighted guests. We look forward to the youth exchange, which will be held very soon!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz