tłumaczenie

English
Polski

niedziela, 24 lutego 2013

Spotkanie informacyjne / Informational meeting

On Thursday we had our first informational meeting. We are very happy, that you are so interested in our Organization and that you join it. We have seven new memberships:) Together we can do more! We also would like to thanks Mf Tau for sharing a room.
W czwartek odbyło się nasze pierwsze spotkanie informacyjne. Cieszymy się, że jesteście zainteresowani Naszą działalnością i że przyłączyliście się do Stowarzyszenia. Mamy aż siedmiu nowych członków:) Razem możemy więcej! Dziękujemy również wspólnocie Młodzieży franciszkańskiej Tau za udostępnienie salki.

piątek, 8 lutego 2013

Pracowity miesiąc / Busy month

During those past few weeks we got a lot of work to do. But finally we have done everything that needs to be done. First of all we create and send three projects. Two of them are from Youth in Action programme (action 3.1 and 4.3). One of them is a local project for people from rural area in our region. Now we are waiting for an answer. Holpefully, European Commission and polish FIO will appreciate our work and we can start with fulfilling projects in May. Second of all, one of our founder just came back from an Latvia, where she participated in an training seminar called "Appetiser". It was a great opportunity for youth leaders and youth workers around Europe to meet, share their experiences, gain knowledge and confidence to organise international projects.
Podczas kilku ostatnich tygodni miałyśmy bardzo dużo pracy. Na szczęście, wszystko co konieczne, zostało już zrobione. Po pierwsze, po długich godzinach pracy, zostały złożone nasze pierwsze trzy projekty! Dwa z nich dotyczą akcji Młodzieży w Działaniu (akcja 3.1 i 4.3 - możecie o nich przeczytać na stronie internetowej podanej w linkach). Jeden z projektów jest o obszarze lokalnym i dotyczy ludności z pobliskich terenów wiejskich. Teraz pozostało jedynie czekać na odpowiedź. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich docenią nasze starania i już w maju będziemy mogły rozpocząć pracę według projektów. Po drugie, jeden z członków wrócił właśnie ze szkolenia, które odbyło się na Łotwie. "Appetiser" to seminarium szkoleniowe dla liderów i osób pracujących z młodzieżą, które dało możliwość spotkania, uzyskania nowych kontaktów a przede wszystkich uzyskania wiedzy na temat organizowania międzynarodowych projektów.