tłumaczenie

English
Polski

środa, 12 listopada 2014

"HOPPY Environment"

W dniach 05 -13 października 2014 roku w malowniczej miejscowości Murzasichle u podnóża Tatr realizowaliśmy projekt trójstronnej wymiany młodzieży w ramach programu „Erasmus+” pt. „HOPPY environment”.
W projekcie wzięły udział organizacje partnerskie : Elektrenai Cultural Center z Litwy i Carpe Diem ze Słowacji. Stronę polską reprezentowali uczniowie Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach.
Głównym tematem i celem projektu było podniesienie świadomości europejskiej i ekologicznej uczestników oraz promowanie aktywności obywatelskiej młodych ludzi. Każdego dnia realizowana warsztaty i ćwiczenia związane z tematyką projektu. Uczestnicy wykorzystywali całą dostępną bazę, a większość zajęć odbywała się w plenerze dzięki przepięknej złotej polskiej jesieni. Jednym z najciekawszych zadań było zorganizowanie kampanii ekologicznej, składającej się z kilku elementów: plakatu, gadżetu, hasła oraz filmu zrealizowanego z wykorzystaniem ekologicznych walorów i mankamentów najbliższego otoczenia.
W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej zorganizowana została również piesza wędrówka do doliny Chochołowskiej, będąca świetną okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dzięki ciekawym zajęciom i pełnemu zaangażowaniu uczestników wszystkie cele projektu zostały zrealizowane. Współpraca międzynarodowa przebiegała wzorowo i dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń.
Between 05 -13 October 2014 in the picturesque town at the foot of the Tatra Mountains called Murzasichle, HOPP realized project from youth exchange programme 'Erasmus + " named "Hoppy environment".
Our partner organizations that participated in project were: Elektrenai Cultural Center from Lithuania and Carpe Diem from Slovakia. The Polish side was represented by students of Gymnasium of Marshal J. Pilsudski from Psary.
The main theme and purpose of the project was to raise European and Ecological awareness of participants and promote the active citizenship of young people. Every day participants had a lot of exercises and workshops related to the topic of the project. Most of the activities took place outside, thanks to beautiful weather that we used to call "golden Polish autumn". One of the moost interesting task was to make an ecological campaign, which included slogan, poster, gadget, and film that was made by using the ecological advantages and shortcomings of environment.
In order to improve the environmental awareness participants were hiking in the valley Chochołowska, where they have an opportunity to acquainted with the functioning of the Tatra National Park. With interesting workshops and full involvement of the participants, all the project's objectives have been achieved. International cooperation proceeded perfectly and provided us with many positive outcomes.