tłumaczenie

English
Polski

wtorek, 30 lipca 2013

Pierwszy projekt / First project

Silence that reigns for a few months on the blog, is a promise of a great events! In less than a month (August 25), we will fulfill our first project called "First step to healthy Europe". Until then, we are trying to arrange the arrival of a participants from 14 different organizations, inter alia from Spain, Italy, Scotland, Romania, Latvia, Greece and Slovenia. Nearly 30 participants will try to build the best relationships that will result in joint projects in the future. Of course, during this contact seminar, we won't forget about workshops on public health topic. First tickets are already bought, but it takes a major commitment of all members if we want our first project to end with a success.
Cisza, która od kilku miesięcy króluje na blogu, jest jedynie zapowiedzią wielkich wydarzeń! Już za niecały miesiąc (25 sierpnia) zrealizujemy nasz pierwszy projekt: "First step to healthy Europe". Do tego czasu próbujemy jak najlepiej zorganizować przyjazdy uczestników aż z 14 różnych organizacji, między innymi z Hiszpanii, Włoch, Szkocji, Rumunii, Łotwy, Grecji czy Słowenii. Prawie 30 uczestników przez sześć dni będzie próbowało zbudować jak najlepsze relacje, aby w przyszłości zaowocowały wspólnymi projektami. Oczywiście podczas tego seminarium kontaktowego nie zapomnimy również z warsztatach dotyczących zdrowia publicznego! Pierwsze bilety lotnicze już kupione, ale potrzeba dużego zaangażowania wszystkich członków, aby nasz pierwszy projekt zakończył się pełnym sukcesem.