tłumaczenie

English
Polski

czwartek, 15 sierpnia 2013

Know It, Show It, Share It - vol.2

Nasza organizacja wysłała kilku członków na projekt, który odbył się w Serbii miesiąc temu. Oto kilka słów od jednej z uczestniczek - Pauliny: W dniach 13-21 lipca 2013 brałyśmy udział w projekcie "Know It, Show It, Share It - vol.2". Projekt, organizowany przez Club for Youth Empowerement 018, miał miejsce w serbskim mieście Nis. Uczestnicy pochodzili głównie z krajów bałkańskich, ale znalazły się wśród nich także grupy z Turcji i Niemiec. Tematem projektu były różne formy ekspresji związane z hip-hopem. W trakcie warsztatów pracowaliśmy więc w czterech grupach: breakdance, muzyka hip-hopowa, grafitti i fotografia, w których tworzyliśmy cztery końcowe produkty. Pomiędzy sesjami czas zajmowały nam warsztaty dotyczące wielokulturowości, warsztaty fotograficzne, zabawy i zwiedzanie miasta. Codziennie toczyła się także gra nazwana 'Secret friend', w której naszym zadaniem było obdarowywanie wylosowanej osoby prezentami lub listami. Mieliśmy okazję lepiej się poznać także podczas wieczoru międzykulturowego, kiedy to każda grupa zaserwowała pozostałym potrawy ze swojego kraju. Finałem projektu był wielki koncert zorganizowany w centrum Nisu, gdzie zaprezentowaliśmy owoce swojej pracy publiczności liczącej sobie ponad 3 tysiące osób! Występ był bardzo satysfakcjonujący i wszyscy czuliśmy tego wieczoru wielką ekscytację. Jesteśmy niezwykle zadowolone z naszego udziału w projekcie i pobytu w Serbii. Mamy nadzieję na trzecią edycję!" My również liczymy na uczestnictwo w kolejnych edycjach, ale na pewno damy wam znać, jeśli się uda:)
Our organization sent few of our members to the project, that took place in Serbia month ago. Below you can read few words from one of the participant: Paulina: "From 13th to 21st of July 2013, our group took part in a project called "Know It, Show It, Share It - vol.2". The project, organised by Club for Youth Empowerement 018, took place in Nis, Serbia. Most of the participant came from Balkan states, but among them were also group from Turkey and Germany. The topic of the project was different forms of expression related to hip-hop. During the workshops, we worked in four groups: breakdance, hip-hop music, graffiti and photgraphy, in which we were creating the final products of the project. Between session we were occupied with workshops dealing with multiethnicity or photography, games and sightseeing. Every day, we played a game called 'Secret friend' in which we had the task to send gifts and letters to a person whose name we have drawn, without them knowing. Intercultural evening was another opportunity to get to know each other better, when every group served to the others their country's typical dishes. The grand finale of the project was a huge concert organised in the center of Nis, where we presented the outcomes of our work to an audience of over 3 thousand people! The performance was very satifsying and we all felt excited that night. We are exteremely happy with our participation in the project and our stay in Serbia. We hope to take part in volume 3!" We are also hoping to take part in next project, for sure we will let you know if we'll succeed:)