tłumaczenie

English
Polski

wtorek, 6 stycznia 2015

APV "Youth&Fit Synergy"

W dniach 12-14 Grudnia odbyła się wizyta przygotowawcza (APV) projektu Youth & Fit Synergy. Razem z reprezentacją trzech uczelni medycznych z Opola, Poczdamu (w Niemczech) i Iwano-Frankiwska (na Ukrainie) omówiliśmy główne punkty projektu i zebraliśmy nowe pomysły. Podczas tego krótkiego czasu zobaczyliśmy wszystkie miejsca, w których odbędą się poszczególne punkty projektu: miasto Opole, Państwową Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu i bursę, w której zatrzymają się uczestnicy projektu. Czas ten był bardzo produktywny szczególnie dzięki studentom PMWSZ, którzy byli naszymi przewodnikami podczas wizyty w szkole. Jesteśmy pewni, że te kilka dni przyczyni się do zwiększenia efektywności projektu, który odbędzie się pod koniec stycznia. TUTAJ możecie przeczytać, co na temat tego spotkania napisano na ramach opolskiego magazynu. 
From 12 to 14 of December was held the Advance Planning Visit for project Youth & Fit Synergy. Together with representatives from three medical schools from Opole (Poland), Potsdam (Germany) and Iwano-Frankiwsk (Ukraine) we discuss every major point of the project, and come out with some new ideas. During this short time we were able to see all the places where several points of the project will be carried out: the City of Opole, State Higher Vocational School of Medicine in Opole and place where all the participants will stay during the project. This was very productive time especially thanks to Polish students, that took part in APV and were our guide during visiting school. We are sure, that these few days will help to improve the project, which will take place at the end of January.  HERE you can read what about this APV where wrote in popular magazine of Opole.