tłumaczenie

English
Polski

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Życzenia Świąteczne / Christmas Wishes

Życzymy wam radosnych i ZDROWYCH 
 Świąt Bożego Narodzenia 
 wypełnionych miłością, śmiechem i rodzinną atmosferą, 
 a także wypełnionego sukcesami Nowego Roku!
Wishing all of you happy and HEALTHY Christmas, 
 filled with love, laughter and friendship, 
 and a prosperous New Year!


wtorek, 3 grudnia 2013

Act For Your Health!

„Act For Your Health” to projekt, który odbył się w małej rumuńskiej wiosce Titu, między 24 dniem sierpnia i 4 września przy udziale przedstawicieli czterech państw: Rumunii, Turcji, Włoch i Polski. Przedsięwzięcie miało na celu skonfrontowanie przekonań reprezentowanych przez każdą z nacji na temat zdrowego stylu życia.
Oprócz wielu dyskusji, temat podejmowany był też od strony praktycznej. Braliśmy udział w akcji oczyszczania terenu nad jedną z rumuńskich rzek, każdy dzień obfitował także w różnorodne sportowe aktywności m.in.: grę w piłkę nożną, piłkę ręczną, pływanie, przejażdżki na rowerach, czy gry zespołowe toczone przez dwie antagonistyczne grupy – Fortunę (pozdrawiamy Fortunę i życzymy dużo szczęścia) oraz zwycięski zespół „The Name” ( The Name! The Name! The Naaaame, The Naaame, The Naaaaaaaame!) Nie zabrakło także kilku ciekawych atrakcji turystycznych. Wycieczki do Bukaresztu, Brasov, Targoviste czy podróż przez Transylvanię do Bran z niesamowitym zamkiem Draculi dały pobieżny obraz jak różnorodna i pełna kontrastów jest kultura Rumunii z jej romańsko, bałkańsko, słowiańskimi wpływami.
Organizując wieczory kulturowe poszerzaliśmy również wiedzę o krajach uczestników całego wydarzenia. Podczas wieczoru rumuńskiego gospodarze w tradycyjnych strojach witali gości chlebem i tsujką, jak podczas weselnych uroczystości. Nieznośne, niepoprawne ale zawsze uwielbiane trio Włochów, swoim zwyczajem każąc czekać gościom - bagatelka, zaledwie godzinę, swój włoski wieczór zorganizowali wcielając się w role z filmu „Ojciec chrzestny”. Turkowie zachwycili nas niesamowitym powiewem orientu a Polska porwała wszystkich Polonezem, pierogami i specjałem zasugerowanym przez rumuńskich partnerów. Na hasło „Polish Pizza” ustaliliśmy, że chodzi o nasze niepozorne zapiekanki, które podczas polskiej kolacji urosły do rangi kulinarnego dobra narodowego. Każda z imprez była niepowtarzalną okazją do nauki tańców i skosztowania tradycyjnych dla każdego z państw potraw.
Dziesięć wspólnie spędzonych dni podczas projektu „Act For Your Health” to jedna z tego rodzaju przygód, do której chętnie wraca się myślą, kiedy czujemy potrzebę uzupełnienia deficytu energii. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom - multumesc!
„Act For Your Health” took place in a small Romanian’s village called Titu, between 24th August and 4th September. Participants were from four countries: Romania, Turkey, Italy and Poland. The main goal of this project was to confront beliefs about healthy life style represented by participants of each country.
Besides discussion, the topic was undertaken from the practical way. Each day also was full in a variety of sports activities, among others: the game of football, handball, swimming, riding bikes, or playing team turned by two antagonistic groups - Fortune (we greet you and wish you lots of luck) and the winning team „The Name” ( The Name! The Name! The Naaaame, The Naaame, The Naaaaaaaame!). We also took part in a cleaning the area on one of the Romanian river. There were also a number of interesting tourist attraction. We had a trip to Bucharest, Brasov, Targoviste and the journey across Transylvania to Bran with an amazing Dracula’s castle. It all gave us a brief picture of how varied and full of contrasts is the culture of Romania, with its Romanesque, Balkan and Slavic influences.
Hosts present themselves in traditional clothes and welcome us with bread and “tsujka” during the Romanian evening. Incorrect and cranky trio from Italy organized they evening played role from “Godfather”, but as usually, they made us wait for it for an one hour. Turks amazed us with an incredible breeze of Orient and Poland enchant everybody with the Polonaise, dumplings and specialty suggested by the Romanian partners. On the password "Polish Pizza" we all had in mind our modest casseroles that during the Polish dinner raised to the culinary national good. Each of the events was a unique opportunity to learn dances and taste traditional dishes for each country.
Ten days spent together during the "Act For Your Health" is one of this kind of adventure we will remember with pleasure every time we need to make up for the energy deficit. Thank you to all participants and organizers - multumesc!