tłumaczenie

English
Polski

sobota, 2 listopada 2013

HOP 4 Health!

Projekt “HOP 4 Health!” odbył się w październiku w Węgierskiej Górce, w ramach programu „Młodzież w działaniu” (akcja 1.1, wymiana młodzieży).
Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń oraz współpraca młodzieży z różnych krajów Europy (Czechy, Litwa, Polska i Słowacja). Skupiliśmy się na świadomości europejskiej oraz problemach zdrowotnych, w szczególności aktywności fizycznej oraz zdrowej diecie.
Podczas projektu, odbyły się warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, z wykorzystaniem fantoma „little Anne”. Dzięki temu, młodzi ludzie mieli możliwość poznania zasad udzielania pierwszej pomocy. Ponadto, uczestnicy zapoznali się z zasadami zdrowego żywienia, poprzez przygotowywanie zdrowych przekąsek.
Podczas wymiany, młodzi ludzie wykorzystali metody takie jak: team-building activities, ice-breaking games, prezentacje, warsztaty oraz inne metody edukacji nieformalnej.
Project “HOP 4 Health!” took place in October (11-19.10.2013) in Węgierska Górka.
The main aim of our project (“Youth in Action” Programme, action 1.1) was to share experience and learn how to work with young people from other countries (Czech Republic, Lithuania, Poland and Slovakia). The main focus of the project was European awareness of health problems, especially physical activity and diet.
During the project were held workshops on first aid, using phantom "Little Anne". Thanks to these activities participants gained many important abilities. They had a chance to learn how to help people in need. They also got to know the principles of healthy diet and had an opportunity to prepare healthy snacks.
During the exchange young people used such activities as: team-building activities, ice-breaking games, presentations, workshops and other methods of non-formal education.