tłumaczenie

English
Polski

piątek, 23 maja 2014

Nadzwyczajne Walne Zebranie

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Profilaktyki "HOPP"!
Pragnę poinformować, iż dnia 27 czerwca 2014 r. w Opolu odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym odbędzie się głosowanie dotyczące podjęcia uchwały, w sprawie zaakceptowania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2013.