tłumaczenie

English
Polski

piątek, 20 lutego 2015

Youth&Fit Synergy

Kolejny projekt naszego stowarzyszenia pt. "Youth & Fit Synergy" rozpoczął się 23 i trwał do 31 stycznia. Była to trójstronna wymiana pomiędzy trzema partnerskimi miastami: Opolem (Polska), Potsdamem (Niemcy) i Ivano-Frankivsk (Ukraina). Głównym tematem projektu była aktywność fizyczna oraz promowanie zdrowego trybu życia. Uczestnicy projektu byli goszczeni przez piękne miasto Opole, a dzięki współpracy z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu i Urzędem Miasta, mieli okazję do zwiedzenia kilku miejskich atrakcji. Studenci mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zumby, rehabilitacji, popływać na basenie, pograć w siatkówkę czy pojeździć na łyżwach. Pogoda pozwoliła również na kilka śnieżnych bitew. Oprócz aktywności sportowych uczestnicy projektu przeprowadzili na ulicach miasta kampanię przeciw używkom, poznali swoje narodowe sporty, uczestniczyli w wielu warsztatach i wieczorkach kulturowych. Jednym z najważniejszych punktów projektu była debata oksfordzka na temat wad i zalet sportu, przeprowadzona w miejskim ratuszu. Po tak udanym projekcie Stowarzyszenie HOPP liczy na dalszą współpracę z opolskimi uczelniami oraz Biurem Współpracy Zagranicznej miasta Opole.
Another project of our association called "Youth & Fit Synergy" began at 23 and lasted till 31 January. It was a trilateral youth exchange between three partner cities: Opole (Poland), Potsdam (Germany) and Ivano-Frankivsk (Ukraine). The main theme of the project was to promote physical activity and healthy lifestyle. The project's participants were hosted by the beautiful city of Opole, and thanks to the cooperation with the ublic Higher Medical Professional School and the City Hall, had the opportunity to visit a number of the city's attractions. Students had a chance to participate in Zumba classes, rehabilitation, swimming pool, volleyball and ice skating. Thank to the weather we were able to set several snow battles. In addition to sports activities, students carried out in the streets campaign against drugs, learned about their national sports, participated in many workshops and cultural evenings. One of the most important points of the project was the Oxford debate about advantages and disadvantages of the sport, carried out at the City Hall. After such a successful project our Association hopes that cooperation with International Office of Opole will continue.